sh_window_exterior_front

När huset känns för litet och mer utrymme krävs, kan lösningen vara en tillbyggnad. Hur du ska bygga till styrs av dina behov och möjligheter för huset och även av vilken budget du har att utgå ifrån, liksom detaljplanen för området du bor i.

Det finns några olika sätt att bygga till sitt hus. Du kan bygga på höjden, genom att helt enkelt bygga till en våning. Det finns även här olika tillvägagångssätt, men det enklaste är att helt sonika göra en takhöjning, med färdiga moduler för en extra våning. För att maximera takhöjden kan man dessutom installera takkupor som gör det lite extra rymligt.

Finns det plats på tomten kanske en utbyggnad är ett bra alternativ. Utgå ifrån den befintliga byggnaden och bygg ut i samma stil. Här kan du välja att bygga enplans utbyggnad eller varför inte bygga till ett andra plan på en gång. Markarbetet är en viktig del i det här arbetet, då du måste ha en bra grund för tillbyggnaden att stå på. Förutom att utbyggnaden ska sitta ihop med det befintliga huset kan man säga att det är samma principer som gäller här som vid nybyggnationer från grunden.

Vid all typ av förändring av utseendet på huset, är det bra att kontakta kommunen och höra vad som gäller för just ditt hus. Behöver du söka bygglov? Får du ändra byggnaden som du vill och så vidare. Detaljplanen för området kan styra vilka färger du får använda på ditt hus, liksom hur huset faktiskt får se ut. Att ta hjälp av en erfaren arkitekt kan vara klokt, för att hjälpa till med bygglovshandlingar och skisser. En arkitekt kan hjälpa dig att planera och anpassa utrymmet för de behov som du har.