skyddad dörr vid översvämningAtt få fastigheten översvämmad är ett stort problem på grund av de vattenskador som kan uppstå eftersom de ofta leder till stora kostnader. Översvämningar har ökat de senaste åren som en del av att vårt klimat förändras. Det är bra att vara förberedd ifall du bor i ett område som ofta drabbas av översvämningar, men det finns även metoder att ta till när väl olyckan har inträffat.

Förbered dig

Det bästa är om ditt hus är byggt för att tåla vatten bra samt att det inte är byggt nära vattendrag, men om nu ditt hus ändå ligger vid exempelvis en å finns det annat du kan göra. Som nämndes tidigare har klimatförhållanden förändrats, vilket har gjort att vissa områden är mer utsatta för översvämningar än tidigare. Det kanske allra bästa sättet att förbereda sig är att ha en stabil, dränkbar pump som på kort tid kan pumpa upp stora mängder vatten. AMAS säljer slitstarka pumpar som kan användas även när det finns sten och grus i vattnet. Med hjälp av en sådan minskar du skadorna på din fastighet.

När det är risk för översvämning

Om det har fallit mycket regn är det viktigt att du håller dig uppdaterad genom att lyssna på lokalradio, läsa på text-TV:n eller besöka din kommuns hemsida. På Karlstad kommuns hemsida finns det även tips om viktiga saker att tänka på. Ifall en översvämning verkar vara på gång behöver du börja skydda ditt hus. Täta om möjligt golvbrunnar, källarfönster samt ventiler. Dina dyrbara elektronikprylar, möbler och andra värdesaker bör du flytta på tills faran är över. Tänk på att du inte rör elektriska apparater om golvet har blivit blött och stäng även av huvudströmmen vid behov.

När du har pumpat ut vattnet från fastigheten behöver du bedöma hur stora skadorna är. Oftast behöver du ta hjälp av en expert som exempelvis Anticimex. Området som har drabbats behöver också avfuktas, vilket vanligtvis görs med fläktar och inplastning av området, så kallad friblåsning.