test-equipment

Vi har tidigare gett många tips om hur man skapar ett trivsamt hem. Nu tänkte vi skriva om det absolut mest grundläggande: att ha tillgång till rent vatten inomhus.

Att ha rent vatten är ofta något vi i Sverige tar för givet och har du kommunalt vatten är det oftast inte något du behöver oroa dig för. Har du egen brunn är det desto viktigare att testa ditt vatten regelbundet för att fånga upp eventuella kvalitetsförändringar i tid.

En vattenanalys är till för att undersöka om ditt vatten har nån form av bakterier eller andra ämnen i sig som inte bör vara där. En vattenanalys kan också visa på om det finns en större mängd mineraler i vattnet än vad som kan vara hälsosamt – exempelvis kan järn i för höga halter vara skadligt. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du testa ditt vatten minst var tredje år, oftare om du haft problem med vattnet innan.

Hos Renton kan du få en kostnadsfri analys av sitt vatten där det undersöks om du har kemiska ämnen som inte bör vara där samt vilket Ph-värde det har. Olika ämnen påverkar på olika sätt. Har du exempelvis mycket järn i ditt vatten kan vattnet smaka metall och det ger ofta bruna beläggningar på porslin, tvätt och dusch.

De flesta vattenlaboratorier har särskilda provtagningspaket som utgår från vad Livsmedelsverket rekommenderar. Du kan även ta kontakt med miljöförvaltningen i din kommun för att se om det finns några problem i dricksvattnet i kommunen för övrigt. Om du äger en brunn, så är det viktigt att du regelbundet tar prover på ditt dricksvatten, då det över åren kan förändras.

Det finns många som bara tar vattenprov när de upptäcker förändringar i sitt vatten, men det finns problem som inte alltid syns eller märks av genom smak och lukt. Skulle du upptäcka att ditt vatten inte håller den kvaliteten det ska måste du åtgärda det. Ibland räcker det med ett filter, men ibland krävs det större åtgärder än så.